Twoja dusza artysty czeka na nowe wyzwania i inspiracje? Zależy Ci, aby program warsztatów dostosowany był do Twoich indywidualnych potrzeb i umiejętności oraz pozwalał Ci poznawać techniki fotograficzne w sposób bardziej szczegółowy? Go Beyond!PHOTOWALK BEYOND

Program PhotoWalk Beyond adresujemy do tych, którzy chcą rozszerzać swoją fotograficzną wiedzę w bardziej intensywny i ukierunkowany sposób. Jeśli czujesz, że chcesz wiedzieć więcej, usystematyzować posiadaną wiedzę oraz poznać nowe, zaawansowane techniki fotografowania, zrób z nami kolejny krok.
W zależności od potrzeb, umiejętności i oczekiwań uczestników, proponujemy następujące ścieżki szkolenia:

PhotoWalk Expand to program nauczania indywidualnego, tworzony w oparciu o analizę Twoich potrzeb, poziomu wiedzy oraz doświadczenia. Nie gra zatem roli, czy dopiero rozpoczynasz swoją fotograficzną przygodę, czy jesteś już bardziej zaawansowany fotograficzne i chcesz się dalej rozwijać w tej dziedzinie. Podczas zajęć pogłębiamy wiedzę teoretyczną oraz realizujemy tematyczne projekty fotograficzne. W ramach zajęć otrzymujesz również zestawy ćwiczeń fotograficznych do realizacji we własnym zakresie. Po zakończeniu każdego projektu, wykonane przez Ciebie fotografie szczegółowo omawiamy. Czas trwania szkolenia oraz jego formułę ustalamy indywidualnie. PhotoWalk Expand pozwoli Ci skoncentrować się na rodzajach fotografii, które szczególnie Cię interesują. Podczas spotkań wesprzemy Cię w doskonaleniu odpowiednich technik fotografowania oraz szczegółowo omówimy zagadnienia związane z posiadanym przez Ciebie sprzętem (udzielimy także doradztwa sprzętowego).

PhotoWalk InFocus – osobom, które dysponują już podstawami wiedzy, płynnie posługują się posiadanym sprzętem i chcą rozwinąć umiejętności w konkretnych dziedzinach, takich jak fotografia reportażowa czy przyrodnicza, proponujemy zaawansowane warsztaty tematyczne. Każde ze szkoleń poświęcone jest wybranej dziedzinie i umożliwia pogłębienie wiedzy oraz opanowanie nowych technik fotografowania. Zajęcia kończy webinar podsumowujący, podczas którego omawiamy szczegółowo wybrane fotografie, wykonane przez uczestników zajęć. W odróżnieniu do standardowych warsztatów Photo Walk, tematyczne warsztaty PhotoWalk InFocus wymagają od uczestników posiadania określonej wiedzy lub sprzętu fotograficznego. Warsztaty InFocus organizujemy indywidualnie lub w małych, maksymalnie 4-osobowych grupach. Umożliwia to uczestnikom aktywny udział w zajęciach oraz wsparcie instruktorów na każdym etapie tworzenia fotografii.


Z myślą o uczestnikach programu PhotoWalk Beyond oraz osobach, które aktywnie uczestniczą w naszych warsztatach, powstała na Facebooku Grupa PhotoWalk Beyond. Dołączyć do niej można biorąc udział w programie Beyond lub na indywidualne zaproszenie prowadzących. Fundamentem działania Grupy jest aktywność jej uczestników, zaś podstawą przyznania członkostwa regularny udział w naszych warsztatach i aktywna obecność na forum naszej facebookowej grupy PhotoWalkPL.