Regulamin Klubu PhotoWalk oraz wydawania imiennej Karty Klubu PhotoWalk
obowiązujący od dnia 1.12.2023

Niniejszy Regulamin określa zasady: uczestnictwa w Klubie PhotoWalk oraz korzystania z Karty PhotoWalk.

§ 1

1. Warunkami koniecznymi uzyskania członkostwa w Klubie PhotoWalk są:
– udział w co najmniej 6 wydarzeniach: warsztatach jednodniowych PhotoWalk i/lub webinarach szkoleniowych w czasie jednego roku kalendarzowego, lub:
– udział w co najmniej dwóch wielodniowych warsztatach wyjazdowych PhotoTrip, oraz:
– aktywny udział na forum facebookowej grupy PhotoWalkPL.

2. Decyzję o przyjęciu do Klubu podejmuje organizator warsztatów PhotoWalk na wniosek zainteresowanego.
3. Akceptacja zaproszenia do Klubu wiąże się z jednoczesną akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Członek Klubu zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie: imienia i nazwiska, adresu e-mail i zamieszkania oraz numeru telefonu.
5. Członkostwo w Klubie trwa jeden rok. Wraz z zakończeniem tego okresu, członkostwo może zostać przedłużone po spełnieniu warunków na kolejny rok.
6. Zarówno przyjęcie do Klubu jak i rezygnacja z członkostwa odbywa się na podstawie pisemnej deklaracji wysyłanej na wskazany adres e-mail.
7. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z członkostwem należy przesyłać na adres info@warsztatyfotograficzne.art
8. Członkostwo w Klubie PhotoWalk oraz wydanie pierwszej karty klubowej jest bezpłatne.
9. Członek Klubu otrzymuje imienną kartę, uprawniającą do korzystania z benefitów przewidzianych dla członków Klubu.

§ 2

1. Karta PhotoWalk wydawana jest na okres jednego roku, pokrywającego się z czasem członkostwa w Klubie.
2. Wydanie pierwszej karty jest bezpłatne. Duplikaty wydawane są za opłatą w wysokości 20 złotych.
3. Kartę dla osoby niepełnoletniej, która ukończyła 16 rok życia może zamówić rodzic lub opiekun prawny.
5. Karta może zostać przesłana na wskazany adres pocztowy lub odebrana osobiście.

§ 3

1. Członkostwo w Klubie oraz posiadanie karty klubowej uprawnia m.in. do:
– zniżek na zakup sprzętu fotograficznego oraz akcesoriów w salonie Sigma Pro Centrum w Warszawie,
– zakupu sprzętu fotograficznego i akcesoriów oraz napraw sprzętu fotograficznego w sklepie BT Foto Aleja Armii Ludowej 12 w Warszawie,
– udziału w bezpłatnych webinarach szkoleniowych, przeznaczonych dla członków Klubu,
– priorytetowej rezerwacji na wydarzenia specjalne i wybrane warsztaty PhotoWalk.

2. Wysokość zniżek ustalana jest przez partnerów PhotoWalk: Sigma Pro Centrum w Warszawie oraz BT Foto.
3. Wysokość ewentualnych rabatów dla członków Klubu na inne wydarzenia PhotoWalk ustalana jest indywidualnie.
4. Szczegółowe informacje dotyczące benefitów i rabatów będą przesyłane do członków Klubu drogą e-mailową.
5. W celu otrzymania rabatu, należy okazać w sklepie partnerskim kartę członka Klubu PhotoWalk.
6. Osoby nie posiadające przy sobie karty nie będa mogły otrzymać rabatów w sklepach partnerskich.
7. W przypadku chęci dokonania zakupu przez Internet u naszych partnerów, prosimy o kontakt pod numerem +48 504 955 900
8. Karta Klubowa jest przypisana do jednego posiadacza i nie ma możliwości udostępniania jej innym osobom.
9. W przypadku zagubienia karty, należy niezwłocznie poinformować wystawcę karty drogą e-mailową.

§ 4

1. Niniejszy Regulamin zastępuje Regulamin Karty PhotoWalk z dnia z dnia 12.02.2022 z poprawkami z dnia 20.04.2023.
2. Karty Klubowe PhotoWalk „Forest” wydawane bez nadrukowanego imienia i nazwiska przestały być ważne z dniem 31.10.2023
3. Poprzedni program rabatowy przestał działać, a wszelkie benefity z nim związane wygasły z dniem 31.10.2023

____________________

W razie pytań, dotyczących korzystania z Karty, należy kontaktować się z nami:
e-mailowo pod adresem info@warsztatyfotograficzne.art
lub telefonicznie pod numerem +48 504 955 900