Regulamin Karty PhotoWalk
z dnia 12.02.2022 z poprawkami z dnia 20.04.2023

§ 1
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Karty PhotoWalk.
2. Składając wniosek o jej wydanie, posiadacz karty akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Karta PhotoWalk wydawana jest bezterminowo na wniosek uczestnika warsztatów.
2. Kartę można zamówić po wzięciu udziału w 5 dowolnych wydarzeniach warsztatowych PhotoWalk.
3. Kartę dla osoby niepełnoletniej powyżej lat 14 może zamówić rodzić lub opiekun prawny.
4. Zgłoszenie należy wysłać na adres info@warsztatyfotograficzne.art
5. Zamawiając kartę, należy podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.
6. Karta może zostać przesłana na wskazany adres pocztowy lub odebrana osobiście.

§ 3

1. Karta uprawnia do otrzymania 10% zniżki na wybrane, jednodniowe warsztaty PhotoWalk *
2. Wysokość ewentualnych rabatów na inne szkolenia ustalana jest indywidualnie dla poszczególnych wydarzeń.
3. Informacje o dostępności i wysokości rabatu dla posiadaczy kart będą podawane w opisie poszczególnych wydarzeń.
4. W celu otrzymania rabatu, należy zgłosić chęć uczestnictwa w wybranych warsztatach drogą e-mailową
    (na adres info@warsztatyfotograficzne.art) lub telefoniczną, podając imię i nazwisko oraz numer Karty PhotoWalk.
5. Karta jest przypisana do jednego posiadacza i nie ma możliwości udostępniania jej innym osobom.
6. W przypadku zagubienia karty, należy niezwłocznie poinformować wystawcę karty drogą e-mailową.
7. Na życzenie, może zostać przygotowany duplikat karty za opłatą 10 PLN.

* dotyczy warsztatów PhotoWalk i NatureWalk na terenie Warszawy oraz wybranych, jednodniowych warsztatów wyjazdowych Photo Trip

§ 4

1. Niniejszy Regulamin oraz wartości rabatów dla posiadaczy kart mogą ulec zmianie.
2. Jeżeli posiadacz karty nie zgadza się ze zmianami regulaminu, może zrezygnować z niej w każdej chwili.
3. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

____________________

W razie pytań, dotyczących korzystania z Karty, należy kontaktować się z nami:
e-mailowo pod adresem info@warsztatyfotograficzne.art
lub telefonicznie pod numerem +48 504 955 900